Sledljivost palet

RFID tehnologija za sledenje plastičnih palet:

V kolikor boste investirali v plastične palete za večkratno uporabo in kroženje le-teh po dobavni verigi vam priporočamo da jih opremite z RFID čipom.

RIFD je generičen izraz za več tehnologij za izmenjavo podatkov s pomočjo različnih radijskih valov (frekvenc) in tehnologij, ki samodejno identificirajo predmete in ljudi. V bistvu gre za tehnologijo, ki poveže predmete z internetom in drugimi podatkovnimi sistemi, tako da jim lahko sledimo, posamezni uporabniki, npr. v podjetjih, pa lahko delijo podatke o njih. Velika prednost RFID v primerjavi s črtno kodo je, da RFID za prepoznavo značke ne potrebuje vidne linije. Glede na svojo naravo lahko ta tehnologija prebere informacijo na znački čez večino embalažnih materialov (razen kovine in svinca) in veliko hitreje zajame podatke v primerjavi s črtno kodo, prav tako pa ni občutljiva na umazanijo/onesnaženje, manko svetlobe in fizične poškodbe.